Reshef End to End Solutions

סימולציות תלת מימדיות

סימולציה תלת מימדית נועדה לספק המחשה של יכולות ופעילות של מכונה לפני שלב הייצור.

הסימולציה היא למעשה תוכנה שמאפשרת לטייל בסביבת העבודה, לראות את המכונה עובדת מכל זווית אפשרית תוך כדי פעילות. ניתן לעצור בכל שלב ולהתמקד בפרטים מעניינים בתהליך.

התוכנה פותחה על ידינו בסביבת openGL ומשמשת להדגמות ללקוחות.